SUAS LAB

Vítejte na webových stránkách zkušebních chemických laboratoří SUAS Lab s.r.o., které patří k laboratořím s nejrozsáhlejší nabídkou služeb v Karlovarském kraji. Zajišťujeme veškerou laboratorní kontrolu pro Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s.

Nabízíme ale také laboratorní služby pro obce, stavební firmy, produkce i širokou veřejnost po celém kraji v oblasti autorizovaného měření emisí, rozborů všech typů vod, vodných výluhů, zemin a odpadů, kapalných a tuhých paliv, olejů, dále měření rizikových faktorů pracovního prostředí (hluk, prach, chemické škodliviny) a hluku v mimopracovním prostředí a měření imisí.

Sídlem společnosti je město Sokolov v Karlovarském kraji, výkonné pracoviště ovšem naleznete v obci Vřesová v průmyslovém areálu SU, a.s. Pro více informací nebo pro vytvoření cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.

Osvědčení o akreditaci.Certificate of accreditation

Laboratorní testy

Máte otázky?

Kontaktujte nás ještě dnes.

Vedení společnosti
Ing. Iveta Dyková

Jednatel, Vedoucí laboratoře

Vedení společnosti
Ing. Eva Čechová

Jednatel, zástupce Vedoucí laboratoře, manažer kvality

Měřící skupina emisí
Provozní laboratoře
Jiřina Boučková

Vedoucí oddělení provozních laboratoří

Nejnovější články

Novinky v rozborech elektroizolačních olejů

Služby poskytované laboratořemi SUAS Lab jsou na vysoké úrovni a na výsledky našich měření a rozborů se můžete vždy spolehnout. Na konci dubna to potvrdila také Asociace zkušeben vysokého napětí, před kterou jsme znovu úspěšně obhájili osvědčení jako zkušebna E-27. Jeho prodloužením to ale zdaleka nekončí. Požádali jsme také o rozšíření činnosti o zkoušku stanovení […]

15 května, 2024

Mezilaboratorní porovnání laboratoří SUAS Lab a VÚHU Most

Jsou obdobné metody zpracování a měření chemického složení dřevní biomasy a jejich výsledky srovnatelné? I na to hledalo odpověď mezilaboratorní porovnání akreditovaných laboratorních pracovišť SUAS Lab a VÚHU v Mostě. Pro analýzy byly vybrány dva vzorky dřevní biomasy. První pocházel z čisté lesní biomasy a druhý z odpadní biomasy, která se skládala z pražců a […]

23 března, 2024
Laboratoře SUAS LAB

Rozbor asfaltové směsi dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb.

S platností od 1.10.2023 vstoupila v platnost Vyhláška č. 283/2023Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Naše laboratoř nabízí obalovnám asfaltu nebo firmám provádějícím frézování a recyklaci asfaltu akreditovanou analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v asfaltových směsích. Dále nabízíme možnost akreditovaného odběru z hromady vyfrézovaného asfaltu nebo […]

30 října, 2023