SUAS LAB

Vítejte na webových stránkách zkušebních chemických laboratoří SUAS Lab s.r.o., které patří k laboratořím s nejrozsáhlejší nabídkou služeb v Karlovarském kraji.

Zajišťujeme veškerou laboratorní kontrolu pro Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. Nabízíme ale také laboratorní služby pro obce, stavební firmy, produkce i širokou veřejnost po celém kraji v oblasti autorizovaného měření emisí, rozborů všech typů vod, vodných výluhů, zemin a odpadů, kapalných a tuhých paliv, olejů, dále měření rizikových faktorů pracovního prostředí (hluk, prach, chemické škodliviny) a hluku v mimopracovním prostředí a měření imisí.

Sídlem společnosti je město Sokolov v Karlovarském kraji, výkonné pracoviště ovšem naleznete v obci Vřesová v průmyslovém areálu SU, a.s.

Pro více informací nebo pro vytvoření cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.

 

Máte otázky?

Kontaktujte nás ještě dnes.

Vedení společnosti
Ing. Iveta Dyková

Jednatel, Vedoucí laboratoře

Vedení společnosti
Ing. Eva Čechová

Jednatel, zástupce Vedoucí laboratoře, manažer kvality

Měřící skupina emisí
Provozní laboratoře
Jiřina Boučková

Vedoucí oddělení provozních laboratoří

Nejnovější články

Rozbor asfaltové směsi dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb.

S platností od 1.10.2023 vstoupila v platnost Vyhláška č. 283/2023Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Naše laboratoř nabízí obalovnám asfaltu nebo firmám provádějícím frézování a recyklaci asfaltu akreditovanou analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v asfaltových směsích. Dále nabízíme možnost akreditovaného odběru z hromady vyfrézovaného asfaltu nebo […]

30 října, 2023

Už nás nepřehlédnete

S radostí Vám představujeme „nový kabát“ našich vozidel. Teď už nás nikdo nepřehlédne.

25 října, 2023

Provozní laboratoře SUAS Lab

Provozní laboratoře SUAS Lab provádí celou škálu odběrů, měření a analýz. Nejčastěji se jedná o vzorky uhlí a vod. Pracovníci provozních laboratoří jsou jedni z mála v kraji, kteří poskytují své služby v nepřetržitém režimu 24 hodin denně.  

19 července, 2023