Rozbory kapalných paliv a karbochemických produktů

Zkušební laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360

V této oblasti nabízíme rozbory těchto analytů:

Akreditované rozbory

  •  kompletní elementární rozbor (dusík, uhlík, vodík, síra, kyslík), spalné teplo,
    výhřevnost, kovy (např. rtuť, arsen, vanad, berylium atd.), výpočet emisního faktoru, bod
    vzplanutí Pensky – Martens a Cleveland, kinematická viskozita dle Ubbelohde, hustota,
    polychlorované bifenyly (PCB)

Neakreditované rozbory

  • obsah vody, popel, mechanické nečistoty, destilační křivka, bod tuhnutí, karbonizační zbytek.

Subdodavatelské rozbory

  •  chlor, fluor, brom
  •  dále dle požadavku zákazníka

Vzorky k rozboru nám můžete také po předchozí domluvě zaslat přepravní službou v rámci celé České republiky.

Pro více informací nebo pro vytvoření cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.

Příloha osvědčení o akreditaci ČIA
pdf
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.