Nejnovější články

Rozbor asfaltové směsi dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb.

S platností od 1.10.2023 vstoupila v platnost Vyhláška č. 283/2023Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Naše laboratoř nabízí obalovnám asfaltu nebo firmám provádějícím frézování a recyklaci asfaltu akreditovanou analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v asfaltových směsích. Dále nabízíme možnost akreditovaného odběru z hromady vyfrézovaného asfaltu nebo […]

30 října, 2023

Už nás nepřehlédnete

S radostí Vám představujeme „nový kabát“ našich vozidel. Teď už nás nikdo nepřehlédne.

25 října, 2023

Provozní laboratoře SUAS Lab

Provozní laboratoře SUAS Lab provádí celou škálu odběrů, měření a analýz. Nejčastěji se jedná o vzorky uhlí a vod. Pracovníci provozních laboratoří jsou jedni z mála v kraji, kteří poskytují své služby v nepřetržitém režimu 24 hodin denně.  

19 července, 2023

Laboratoře personálně posilují

Laboratoře SUAS LAB personálně posilují. Nábor nových zaměstnanců souvisí jak s plánovaným rozšířením externích výkonů laboratoří, tak s provozními změnami na Zpracovatelské části ve Vřesové. V souvislosti s opětovným zprovozněním části plynárenské technologie společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové přijala laboratoř SUAS Lab osm nových laborantek. Čtyři laborantky pro laboratoř Generátorovna a čtyři laborantky pro laboratoř […]

2 května, 2023

Na trh vstupují laboratoře SUAS LAB

Na trh s laboratorními službami v České republice míří nový subjekt. Od prvního ledna zahájí činnost společnost SUAS LAB. Firma ze skupiny SUAS GROUP se chce zaměřit především na poskytování laboratorních a analytických služeb pro firemní i privátní klientelu.

3 března, 2023