Nejnovější články

Novinky v rozborech elektroizolačních olejů

Služby poskytované laboratořemi SUAS Lab jsou na vysoké úrovni a na výsledky našich měření a rozborů se můžete vždy spolehnout. Na konci dubna to potvrdila také Asociace zkušeben vysokého napětí, před kterou jsme znovu úspěšně obhájili osvědčení jako zkušebna E-27. Jeho prodloužením to ale zdaleka nekončí. Požádali jsme také o rozšíření činnosti o zkoušku stanovení […]

15 května, 2024

Mezilaboratorní porovnání laboratoří SUAS Lab a VÚHU Most

Jsou obdobné metody zpracování a měření chemického složení dřevní biomasy a jejich výsledky srovnatelné? I na to hledalo odpověď mezilaboratorní porovnání akreditovaných laboratorních pracovišť SUAS Lab a VÚHU v Mostě. Pro analýzy byly vybrány dva vzorky dřevní biomasy. První pocházel z čisté lesní biomasy a druhý z odpadní biomasy, která se skládala z pražců a […]

23 března, 2024
Laboratoře SUAS LAB

Rozbor asfaltové směsi dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb.

S platností od 1.10.2023 vstoupila v platnost Vyhláška č. 283/2023Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Naše laboratoř nabízí obalovnám asfaltu nebo firmám provádějícím frézování a recyklaci asfaltu akreditovanou analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v asfaltových směsích. Dále nabízíme možnost akreditovaného odběru z hromady vyfrézovaného asfaltu nebo […]

30 října, 2023
Služební dodávka

Už nás nepřehlédnete

S radostí Vám představujeme „nový kabát“ našich vozidel. Teď už nás nikdo nepřehlédne.  

25 října, 2023
Laboratorní odběr vzorku vody

Provozní laboratoře SUAS Lab

Laboratoře SUAS Lab provádí celou škálu odběrů, měření a analýz. Nejčastěji se jedná o vzorky uhlí a vod. Pracovníci laboratoří poskytují služby 24 hodin denně.  

19 července, 2023

Laboratoře personálně posilují

Laboratoře SUAS LAB personálně posilují. Nábor nových zaměstnanců souvisí jak s plánovaným rozšířením externích výkonů laboratoří, tak s provozními změnami na Zpracovatelské části ve Vřesové. V souvislosti s opětovným zprovozněním části plynárenské technologie společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové přijala laboratoř SUAS Lab osm nových laborantek. Čtyři laborantky pro laboratoř Generátorovna a čtyři laborantky pro laboratoř […]

2 května, 2023

Na trh vstupují laboratoře SUAS LAB

Na trh s laboratorními službami v České republice míří nový subjekt. Od prvního ledna zahájí činnost společnost SUAS LAB. Firma ze skupiny SUAS GROUP se chce zaměřit především na poskytování laboratorních a analytických služeb pro firemní i privátní klientelu.

3 března, 2023