Mezilaboratorní porovnání laboratoří SUAS Lab a VÚHU Most

Jsou obdobné metody zpracování a měření chemického složení dřevní biomasy a jejich výsledky srovnatelné? I na to hledalo odpověď mezilaboratorní porovnání akreditovaných laboratorních pracovišť SUAS Lab a VÚHU v Mostě. Pro analýzy byly vybrány dva vzorky dřevní biomasy. První pocházel z čisté lesní biomasy a druhý z odpadní biomasy, která se skládala z pražců a okenních rámů ošetřených barevným nátěrem.

Pro porovnání se pak použily různé typy mikrovlnných systémů pro rozklad vzorků i jejich následnou analýzu kovů metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Výsledky potvrdily, že obě pracoviště dosahují srovnatelných výsledků, splňují tak akreditační požadavky a svým zákazníkům poskytují spolehlivá data. Více podrobností, včetně výsledků porovnání najdete v přiloženém článku.

Srovnání výsledků analýzy prvků ve vzorcích biomasy