Provozní laboratoře

Provozní laboratoře zajišťují neakreditovanou vstupní kontrolu surovin, výstupní kontrolu produktů a mezioperační kontrolu režimu výrobních procesů jednotlivých úseků a jejich sekcí, SU, a.s. Pracují v nepřetržitém provozu, jednotlivé laboratoře jsou umístěny v provozních objektech SU, a.s. V případě zájmu lze tyto neakreditované rozbory nabídnout i externím provozům.

Neakreditované rozbory pro Těžební úsek, SU, a.s.

 • rychloanalýzy tuhých fosilních paliv (popel, síra, rtuť, voda), třídící zkouška
 • analýzy forem síry (síranová, pyritová a organická síra)

 

Neakreditované rozbory pro Zpracovatelský úsek, SU, a.s.

(Provozní laboratoře: Drtírna, Sušárna, Multiprach, Laboratoř chemických produktů, Biologická čistírna vod, Generátorová stanice, Fenolka)

 • rychloanalýzy tuhých fosilních paliv (popel, síra, rtuť, voda), třídící zkouška
 • popílek: nedopal, granulometrie
 • technologické vody: pH, solnost, alkalita, chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr, CHSKMn), železo, konduktivita, oxid křemičitý, hliník, jednomocné fenoly, amonné ionty, NL105, fosforečnany, tvrdost, chloridy, koncentrace roztoku hydrazinu a fosforečnanu sodného, kalový index, n-butylacetát, n-butanol, metanol, oxid uhličitý, volný a veškerý amoniak
 • energosádrovec: vlhkost, síran vápenatý, siřičitan vápenatý, uhličitan vápenatý, chloridy, granulometrie
 • fenolové vody: jednomocné a vícemocné fenoly, dehty, voda, butylacetát, neutrální oleje
 • butylacetát: hustota, jednomocné fenoly, kyselost, estery
 • pracovní prostředí: měření detekčními trubičkami (fenol, amoniak, benzen, oxid uhličitý),
 • pracovní prostředí: přenosným přístrojem (methan, kyslík, oxid uhelnatý, sulfan)
 • dehty, dehtové kaly: voda

Pro více informací nebo pro vytvoření cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.