Rozbory tuhých paliv (tuhých fosilních paliv, alternativních paliv a biopaliv)

Zkušební laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.

V této oblasti nabízíme tyto rozbory těchto analytů:

Akreditované rozbory

 •  kompletní elementární rozbor (dusík, uhlík, vodík, síra, kyslík), popel, voda, spalné teplo,
  výhřevnost, chlor, fluor, prchavá hořlavina, třídící zkouška, kovy (např. rtuť, arsen, vanad,
  berylium atd.), měrná sirnatost, oxid sírový, výpočet emisního faktoru, stanovení Cnesp. (tzv.
  nedopalu) pro výpočet oxidačního faktoru, celkový organický uhlík (TOC) a celkový
  anorganický uhlík (TIC)
 •  složkový (silikátový) rozbor škváry a popílku
 • výluhové testy škváry a popílku pro ukládání na skládky

Neakreditované rozbory

 • formy síry, sypná hmotnost, zdánlivá hustota

Subdodavatelské rozbory

 • bod tání popela v oxidační atmosféře
 • brom
 • dále dle požadavku zákazníka

Vzorky k rozboru nám můžete také po předchozí domluvě zaslat přepravní službou v rámci celé České republiky.

Pro více informací nebo pro vytvoření cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.

Příloha osvědčení o akreditaci ČIA
pdf
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.