Rozbory olejů (elektroizolační, průmyslové)

Zkušební laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360 a je členem Asociace zkušeben vysokého napětí (AZVN) jako zkušebna E-27

V této oblasti nabízíme rozbory těchto analytů:

Akreditované rozbory

  •  bod vzplanutí Pensky – Martens a Cleveland, kinematická viskozita dle Ubbelohde, hustota,
    polychlorované bifenyly (PCB) a kovy (např. Cu, Fe, Pb, Si, Sn, Zn)

Rozbory s osvědčením Asociace zkušeben vysokého napětí (AZVN)

  •  obsah vody, číslo kyselosti, mezi povrchové napětí, průrazné napětí, obsah inhibitoru,
    mechanické nečistoty, polychlorované bifenyly (PCB), bod vzplanutí Pensky – Martens a Cleveland, hustota  a kinematická viskozita dle Ubbelohde.

Další poskytované rozbory

  •  sulfátový popel, destilační křivka.

Subdodavatelské rozbory

  •  relativní permitivita a ztrátový činitel
  •  dále dle požadavku zákazníka

 

Vzorky k rozboru nám můžete také po předchozí domluvě zaslat přepravní službou v rámci celé České republiky.

Pro více informací nebo pro vytvoření cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.

Rozsah osvědčení AZVN
pdf
Příloha osvědčení o akreditaci
pdf
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.