Měření rizikových faktorů (hluk, prach, chemické škodliviny) v pracovním prostředí a hluku v mimopracovním prostředí

Zkušební laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.

V této oblasti nabízíme:

Akreditovaná měření, odběry a analýzy:

 •  měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí
 • odběr a stanovení koncentrace vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu v
  pracovním prostředí s následným rozborem vybraných kovů
 •  odběr a rozbor polycyklických aromatických uhlovodíků PAH (chemické karcinogeny),
  benzenu, toluenu, xylenů, chlorovaných uhlovodíků (např. trichlorethen, tetrachlorethen) a
  kovů

Subdodavatelské rozbory

 •  fibrogenní složky (např. SiO2) v respirabilní frakci
 •  dále dle požadavku zákazníka

Pro více informací nebo pro vytvoření cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.

Příloha osvědčení o akreditaci ČIA
pdf
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.