Rozbor asfaltové směsi dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb.

Laboratoře SUAS LAB

S platností od 1.10.2023 vstoupila v platnost Vyhláška č. 283/2023Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.

Naše laboratoř nabízí obalovnám asfaltu nebo firmám provádějícím frézování a recyklaci asfaltu akreditovanou analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v asfaltových směsích. Dále nabízíme možnost akreditovaného odběru z hromady vyfrézovaného asfaltu nebo makadamu, který provedou zaměstnanci laboratoře s dlouholetou praxí a zkušenostmi a jsou držiteli certifikátu „Manažer vzorkování“, vydaného certifikačním orgánem Česká společnost pro jakost. 

Na základě celkového obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v sušině se zařazují asfaltové směsi a makadamy do kvalitativních tříd: ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 nebo ZAS-T4 (podrobnosti viz vyhláška).

Jestliže se dále využije asfaltová směs či makadam zařazené do třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4, musí hmota splnit přípustný obsah škodlivin ve výluhu, tento jsme schopni zajistit v celém požadovaném rozsahu.

 Pokud máte o naše služby zájem, neváhejte nás kontaktovat. V případě většího počtu vzorků jsme schopni nabídnout množstevní slevu. Termín dodání výsledků ve formě akreditovaného protokolu je maximálně do 10 pracovních dní.

Vzorky k rozboru nám můžete také po předchozí domluvě zaslat přepravní službou v rámci celé České republiky.

Rozbor asfaltové směsi dle Vyhlášky č. 2832023 Sb.