Laboratoře personálně posilují

Laboratoře SUAS LAB personálně posilují. Nábor nových zaměstnanců souvisí jak s plánovaným rozšířením externích výkonů laboratoří, tak s provozními změnami na Zpracovatelské části ve Vřesové.

V souvislosti s opětovným zprovozněním části plynárenské technologie společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové přijala laboratoř SUAS Lab osm nových laborantek. Čtyři laborantky pro laboratoř Generátorovna a čtyři laborantky pro laboratoř Fenolka. Samotné spuštění několika generátorů plynárenské části provozu se odhaduje na červenec 2023, nábor proběhl ale samozřejmě s předstihem, tak aby měli noví zaměstnanci dostatek času na zácvik a seznámení se s analytickými metodami, které budou pro zajištění laboratorních služeb pro uvedený provoz potřeba.