Záznam o uplatnění flexibilního rozsahu akreditace a/nebo zavedení aktualizované metody